Rotary verbindet die Welt!

Mitgliederliste
Rotary & weitere persönliche Daten
Stand 07/2019

Notwendige Änderungen oder Ergänzungen bitte an Dieter Barth
dieter barth@rotary-phoenix-pattaya.org

Rotary ID.NR.:            8560898
Beitrittsdatum:          22.10.2012
Funktion:                    Mitgliederbeauftragter 2019/20

Geburtsdatum:         16.03.1951

Beruf:                         Unternehmer

Telefon:                     +66 (0) 884005050

E-Mail:                       mail@axelbrauer.com

Social Media            http://www.brauermedia.com                                                                                                         https://www.facebook.com/axel.brauer.186                                   

Rotary ID.NR.:            8356519
Beitrittsdatum:          08.01.2019
Funktion:                    Ehrenmitglied

Geburtsdatum:         10.01.1949

Beruf:                          Manager

Telefon:                     +66 (0) 809830222

E-Mail:                       gdumke@gmail.com

Social Media            

Rotary ID.NR.:            60194000
Beitrittsdatum:          01.07.2014
Funktion:                    Past President 

Geburtsdatum:         25.09.1938

Beruf:                          Oberstleutnant a.D.

Telefon:                     +66 (0) 845654072

E-Mail:                       fidow99@gmail.com

Social Media            

Rotary ID.NR.:            5512742
Beitrittsdatum:          30.01.2008
Funktion:                    Ehrenmitglied

Geburtsdatum:         23.08.1953

Beruf:                          Hauptmann a.D.

Telefon:                     +66 (0) 800142776

E-Mail:                       info@stephanheynert.de

Social Media            www.stephanheynert.de

Rotary ID.NR.:            9911406
Beitrittsdatum:          02.05.2017
Funktion:                    Mitglied

Geburtsdatum:         23.051945

Beruf:                          Dipl.Ing. & Pilot

Telefon:                     +66 (0) 927898171                                    

E-Mail:                        khusi0545@gmail.com          

Social Media            

Rotary ID.NR.:            10055684
Beitrittsdatum:          29.09.2017
Funktion:                    Kassenwart & Sergant at Arms

Geburtsdatum:         16.11.1952

Beruf:                          Kaufmann

Telefon:                     +66 (0) 812090018                                    

E-Mail:                      anlabpat@yahoo.com

                                    seniorenresidenzpattya@gmail.com                              

Social Media            www.seniorenresidenzpattya.com

Rotary ID.NR.:            10305073
Beitrittsdatum:          05.07.2018
Funktion:                    Kontoführung

Geburtsdatum:         24.08.1983

Beruf:                          Büroleitung

Telefon:                     +66 (0) 929462297                                   

E-Mail:                       nadineangila@gmail.com                                   

Social Media            

Rotary ID.NR.:            6847673
Beitrittsdatum:          01.12.2018
Funktion:                    Ehrenmitglied

Geburtsdatum:         06.04.1947

Beruf:                          Business Consulting

Telefon:                     +66 (0) 871481716                                    

E-Mail:                       hmeierprivat@gmail.com                                   

Social Media            

Rotary ID.NR.:            9475147
Beitrittsdatum:          19.01.2016
Funktion:                    Mitglied

Geburtsdatum:         02.03.1960

Beruf:                          Dr. Med.

Telefon:                     +66 (0) 892042729                                  

E-Mail:                       ineu@hotmail.com                                   

Social Media            

Rotary ID.NR.:            5627750
Beitrittsdatum:          05.12.2013
Funktion:                    Mitglied

Geburtsdatum:         28.08.1965

Beruf:                          General Manager Hotelgruppe
Anschrift:                   Vietnam

Telefon:                     +66 (0) 819499433                               

E-Mail:                       ingoraeuber@hotmail.com                                   

Social Media            

Rotary ID.NR.:            8359479
Beitrittsdatum:          05.09.2011
Funktion:                    Vize President

Geburtsdatum:         01.10.1943

Beruf:                          Vorstandsmitglied Allianz

Telefon:                     +66 (0) 895441875                                     

E-Mail:                       j.schlag@hotmail.com                                   

Social Media            

Rotary ID.NR.:            10223217
Beitrittsdatum:          01.04.2018
Funktion:                    Ehrenmitglied

Geburtsdatum:         02.03.45

Beruf:                          

Telefon:                     +66 (0)                                      

E-Mail:                                                          

Social Media           

Rotary ID.NR.:            9840969
Beitrittsdatum:          03.02.2017
Funktion:                    Mitgied

Geburtsdatum:         25.10.1949

Beruf:                          Innenarchitekt & Galerist

Telefon:                     +66 (0) 615402488                                     

E-Mail:                       m.schlegel1949@gmail.com                                   

Social Media            

Rotary ID.NR.:            9240382
Beitrittsdatum:          26.04.2015
Funktion:                    Past President

Geburtsdatum:         16.10.1947

Beruf:                          GM Link2Europe Co. Ltd.

Telefon:                     +66 (0) 6818619641                                     

E-Mail:                       m.schlegel1949@gmail.com                                   

Social Media            

Rotary ID.NR.:            10524505
Beitrittsdatum:          15.04.2019
Funktion:                    Mitglied

Geburtsdatum:         06.06.1993

Beruf:                         Verkehrspilot

Telefon:                     +66 (0) 

E-Mail:                       miron@hotmail.de

Social Media            

Rotary ID.NR.:            9338007
Beitrittsdatum:          15.08.2015
Funktion:                    Mitglied

Geburtsdatum:         22.01.1968

Beruf:                          IT Consultan

Telefon:                     +66 (0) 988823618                                     

E-Mail:                       info@thaibit.asia                                   

Social Media            www.thaibit.asia

Rotary ID.NR.:           10858316
Beitrittsdatum:          01.05.2021
Funktion:                    Mitglied

Geburtsdatum:         02.11.1958

Beruf:                          Gesundheitspsychologin

Telefon:                     +66 (0) 960580928
                                    

E-Mail:                      landgraf-strobel@live.de

Social Media